small logo

Pointware Automatisering BV

PlanPoint | WinWeigh | Ruurd | Haza-21
Support | Trainingen | Reseller portal
Profiel | Adresgegevens | Routebeschrijving | Vacatures | Algemene voorwaarden

Home

Pointware Automatisering BV

Pointware Automatisering BV levert standaard software en geavanceerde maatwerkoplossingen op het gebied van:

  • Reservering en Planning
  • Toegangscontrol
  • Weeg- en informatie systeem
  • Genealogie en Archivering


Pointware Automatisering helpt bedrijven met e-Business oplossingen. Wij helpen organisaties niet alleen de technologie van dit moment maximaal te benutten, maar ook hun risico's op het gebied van netwerken en websites te beheersen. Onze klanten waarderen ons vooral vanwege onze probleemgerichte, no-nonsense aanpak en onafhankelijke, open opstelling.

PlanPoint Visie

Inzet van de juiste software en hardware kan uw bedrijfsprocessen aanzienlijk verhelderen, zodat uw mensen zich kunnen focussen op hun primaire taken. Pointware Automatisering komt bedrijven en organisaties tegemoet met software die eindgebruikers helpt bij het uitvoeren van hun dagelijkse taken. Pointware Automatisering is ervan overtuigd dat de inzet van de juiste software bedrijfsprocessen kan verhelderen, zodat mensen zich kunnen focussen op hun primaire taken en doelen.

PlanPoint PlanPointPlanPoint is een uitgebreid reserverings- en planningsprogramma voor campings, bungalow parken, havens, hotels of andere organisaties die objecten willen verhuren. PlanPoint voorziet in het reservering van objecten (ook via Internet), handmatige en automatische planning, relatie beheer, facturatie, onderhoudsbeheer, toegangscontrole, enz.. De toegangscontrole kan bestaan uit deuropeners, slagbomen en/of stoplichten in combinatie met keycodes of pasjes.

Deze uitgebreide mogelijkheden zorgen voor een totaaloplossing voor uw reserverings- en planningsprobleem.

PlanPoint WinWeigh WinWeigh is in nauwe samenwerking met Pfister Weegtechniek BV tot stand gekomen. WinWeigh is een revolutionair Weeg- en informatie systeem voor het wegen van voertuigen en treinwagons. Dit voor verschillende branches:
  • Afvalinzamelaars en Afvalverwerkers
  • Milieustraten
  • Recyclers
  • Bulkverlading
WinWeigh beschikt over de meest recente wet- en regelgeving waaronder AMvB melden (AMICE). Verder voorziet WinWeigh in uitgebreide onbemande en mobile weegfunctionaliteit.

PlanPoint RuurdRuurd staat voor: Relationeel Universeel Uitleen-, Registratie- en Documentatiesysteem. Het is een informatiesysteem voor erfgoedinstellingen: Archiefdiensten, Musea, Kunstgalerieën en instellingen voor Kunstuitleen. Het is opgebouwd uit de clusters Archief, Bibliotheek en Museum. Deze cluster zijn volledig geintegreerd in Ruurd en via de centrale Thesaurus eenvoudig te benaderbaar.

Ruurd is als totaalsysteem ontworpen. Maar het staat de gebruiker vrij om alleen die delen te gebruiken, die voor zijn erfgoed-instelling relevant zijn. In de praktijk zullen meestal alle onderdelen wel gebruikt worden. De meeste musea hebben immers ook een bibliotheek en een archief; de meeste archieven hebben ook een bibliotheek en organiseren exposities of lenen materiaal uit voor exposities bij derden.

PlanPoint Haza-21 Haza-21 is een genealogisch programma voor genealogen en historici gebaseerd op een volledig toegankelijke SQL-database. Het programma betaat uit drie delen, die ieder apart, maar ook gecombineerd en volledig geïntegreerd gebruikt kunnen worden: Genealogie, Goederen en Registratie.

De genealoog stelt zich als doel om de geschiedenis te reconstrueren van mensen, hun onderlinge relaties en hun bezittingen. Zijn probleem is echter de juiste feiten te vinden bij de juiste personen. Om zijn bevindingen en hypotheses te staven zijn uitgebreide bronvermeldingen een eerste voorwaarde. Het onderscheid tussen de letterlijke gegevens uit de bron en de interpretatie door de gebruiker moet altijd duidelijk zijn. Haza-21 is ontwikkeld met als doel om de gebruikers (genealogen en historici) een hulpmiddel ter beschikking te stellen om de geschiedenis te kunnen reconstrueren en te documenteren. Verder moet het programma de gebruiker helpen bij de organisatie van het onderzoek.

Bedrijf | Algemene voorwaarden | Contact | © 2006 Pointware Automatisering BV